AKTUÁLIS AKCIÓK ONLINE MEGRENDELÉS DÍJFIZETÉS DOKUMENTUMOK ÁSZF SEGÍTSÉG KAPCSOLAT RÓLUNKemail:
jelszo:


Partnereink:Utolsó módosítás időpontja:
2017-01-19
Aktuális2017-01-19 00:00:00

INTERNET DÍJCSÖKKENÉS 2017. JANUÁR 1-től!


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. január 1-től kezdődően az Internetszolgáltatásra vonatkozó ÁFA szabályok módosulnak. Az eddigi 27%-os ÁFA tartalom helyett január 1-től az Internetszolgáltatási csomagok 18%-os ÁFA kulcs alá tartoznak. Mindezek az intézkedések az Internet szolgáltatás díjának csökkenését eredményezik.


A 2017. január 1-után érvényes bruttó előfizetési díjakat tartalmazó táblázat a www.digitalvac.hu honlapon az „ÁSZF” pontra kattintva érhető el. A díjcsökkenés a meglévő és az új előfizetések esetében is érvényes, valamint a „Kombi” csomagokra előfizető ügyfeleink díjaiban is jelentkezik.2017-01-03 00:00:00

SPÓROLÓS JANUÁR!


Az éves díjfizetést választó ügyfeleink számára egyedi kedvezményeket biztosítunk, melyekért kérjük, hogy keressék bizalommal ügyfélszolgálatunkat az ismert elérhetőségek valamelyikén! 2017-01-02 00:00:00

Tájékoztató az analóg csatornakiosztás változásáról.


Értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy 2017 január 1-től a Vác Városi Kábeltelevízió Kft. analóg csatornakiosztása az alábbiak szerint változik:


-Az Eurosport 2 adása a jelzett időpontot követően csak digitális adásrendszerben lesz elérhető, a műsor az analóg kiosztásból kikerül.


-A FILM +2 adása az U56-os csatornán (751,25 MHz) lesz fogható (Az Eurosport2 helyén).2016-12-12 12:00:00

ÉRTESÍTÉS!
A Vác Városi Kábeltelevízió Kft. azon Ügyfeleinél, akiknél 45 napon túli díjtartozás áll fenn, 2017. január 2-től (Hétfő) a jelszolgáltatást szünetelteti. A díjhátralék rendezésénél azon befizetések kerülnek elszámolásra, amelyek a szolgáltató számlájára 2016. decemmber 22-ig beérkeztek. Ismételt visszakapcsolásra akkor kerülhet sor, ha a díjtartozás összege annak kamataival együtt, valamint a televízió szolgáltatás esetében 3.900 Ft-os, Internetszolgáltatás esetében 2000 Ft-os visszakapcsolási díj kiegyenlítésre kerül. 


 


Köszönettel:Vác Városi Kábeltelevízió Kft.2016-10-05 00:00:00

Értesítés az Internet szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeinek módosításáról 


Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a Vác Városi Kábeltelevízió Kft. 2016. év november hó 01. napi hatállyal módosítja az internet szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A módosításra a szolgáltatáscsomagok változása (bővítése) miatt került sor. A módosítással érintett részek és mellékletek nagy terjedelmük miatt nem kerülnek jelen közlemény útján közzétételre, azonban honlapunk "letölthető dokumentumok" menüpontja alatt az ASZF változással kapcsolatos részletes tájékoztató dokumentum érhető el.


Mindezek alapján 2016. év november hó 01. napjától a szolgáltató internet-hozzáférés szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:


 -Az ASZF 4. számú mellékletében részletezett módon új szolgáltatási csomagok kerültek bevezetésre, egyben korábban értékesített szolgáltatási csomagok kerültek kivezetésre a Szolgáltató kínálatából.


 -Az ASZF 4. számú mellékletében feltüntetésre kerültek a 2017. január 1-után az internet szolgáltatásra vonatkozó csökkentett (18%-os ÁFA tartalmú) bruttó listaárak.


Tájékoztatjuk, hogy az Elõfizetõket szerzõdésmódosítás esetén az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvényben, valamint az Általános Szerzõdési Feltételekben meghatározott jogok illetik meg, így különösen az Elõfizetõ jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követõ 8 napon belül a szerzõdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a fenti módosítás az elõfizetõ számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elõfizetõ az értesítéstõl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elõfizetõi szerzõdést. Nem mondhatja fel az elõfizetõ az elõfizetõi szerzõdést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idõtartam alatt igénybe veszi és az elõfizetõi szerzõdést az ebbõl eredõ kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az elõfizetõ felmondja az elõfizetõi szerzõdést, a szolgáltató az elõfizetõtõl nem követelheti a szerzõdés felmondását követõ idõszakra esõ kedvezmény összegét. A 2013. augusztus 1. napjától érvényes kábeltelevízió elõfizetési havidíjakat Általános Szerzõdési Feltételeink tartalmazzák, melyek 2016. október 5. napjától ügyfélszolgálati irodánkban (Vác, Zrínyi u. 9. ) és a www.digitalvac.hu honlapon megtekinthetõk.


 2016-09-12 00:00:00

Tájékoztató a TV2 és RTL Klub műsordíja miatti árváltozásról


Tisztelt Ügyfelünk!


Tájékoztatjuk, hogy 2016. október 15-től az alábbiakban módosulnak a kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeink. Egy közelmúltban történt jogszabályváltozás lehetővé teszi az RTL Klub és a TV2 számára, hogy nézőitől 2016. júliusától műsordíjat szedjen. Ezt a díjat a műsorterjesztési szolgáltatókon keresztül szedik be a csatornák. Bár a tárgyalások még folynak a két csatorna képviselőivel, társaságunk úgy határozott, hogy ügyfeleinek érdekében nem terheli ki előfizetőire visszamenőlegesen a július 1-től október 15-ig tartó időszakra az RTL Klub – TV2 részére beszedendő műsordíjat.


2016. október 15-től az RTL Klub és TV2 csatornákat tartalmazó csomaggal rendelkező ügyfeleinkhavidíja bruttó 400 Ft-tal emelkedik.


A bruttó 400 Ft-os áremelés a tárgyalások kimenetelétől függően akár csökkenhet is. A műsordíj először október havi számláján fog jelentkezni félhavi díjjal (bruttó 200 Ft). Az áremelés teljes összege november havi számláján fog először mutatkozni.


A műsordíjjal kapcsolatos további fejleményekről tájékoztatni fogjuk Önt.


Az előfizetőket megillető jogosultságok alább olvashatók. A módosított ÁSZF-ek az i-TV Zrt. ügyfélszolgálatain, és a www.i-tvzrt.hu weboldalon elérhetőek. A módosítás indoka az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132.§ (2) b) és d) pontja alapján jogszabályváltozás, és az ez által előidézett, a körülményekben bekövetkezett, előre nem látható lényeges változás, azaz költségnövekedés. A módosítás a már megkötött előfizetői szerződések alapján fennálló előfizetői jogviszonyokat, és az azok alapján fennálló díjfizetési kötelezettséget nem érinti, így nem eredményezi az egyedi előfizetői szerződések, vagy a szerződési feltételek lényeges változását. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést.


Amennyiben Előfizetőnk kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott időtartam alatt, az ebből eredő kedvezményekért igénybe veszi, úgy az Előfizetői Szerződését csak akkor mondhatja fel az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül, ha a módosítás az igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az Előfizető e feltételekkel mondja fel a Szolgáltatásra irányuló Szerződést, úgy az i-TV Zrt. nem jogosult a határozott időtartamú szerződésben rögzített hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására. Nem mondhatja fel jogkövetkezmények nélkül az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződést abban az esetben, ha azt a határozott időtartamból eredő Kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott Kedvezményeket nem érinti. Ebben az esetben a Szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. Aki jelenleg még nem Előfizetője az i-TV Zrt-nek, csupán ajánlatot tett Szolgáltatásunk igénybevételére, az a jelen közlemény közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat az Előfizetői Szerződés megkötésétől. A hatálybalépés napjáig Tisztelt Előfizetőink részletes tájékoztatására – annak terjedelme miatt – az új, egységes szerkezetű Általános Szerződési Feltételek teljes szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.i-tvzrt.hu honlapon közzétettük.


Vác, 2016. szeptember 12.


Üdvözlettel: I-TV Zrt; Vác VárosiKábeltelevízió Kft.2016-09-07 00:00:00

HOVÁ TŰNT A FEM3 ?


Az elmúlt napokban sokan kerestek minket azzal a kérdéssel, hogy nem találják a megszokott helyén a FEM3 női életmód csatornát, helyette egy másik -PRIME TV nevű- TV adás jelent meg. A változás rajtunk kívül álló okokból következett be.


A FEM 3 csatorna hivatalos értesítést küldött, hogy a csatorna nevét és arculati ekemeit (logo, feliratok) stb a tulajdonos (Andy Vajna) döntése értelmében meváltoztatja, ezek után a FEM3 csatorna PRIME néven lesz elérhető. A kábeltévének a levél értelmében a továbbiakban csak a PRIME csatornára szól a továbbítási szerződése. 


Mindeközben a TV2 csoport a FEM 3 eddigi kedvelt műsorait a PRIME csatornáról eltávolította és létrehozott egy "új" csatornát "FEM3" néven. Erre a csatornára nekünk jelenleg nincsen szerződésünk, tehát továbbítani sem tudjuk azt nézőink részére. Minden rendelkezésre álló eszközzel szeretnénk rendezni a kialakult helyzetet, hogy előfizetőink továbbra is láthassák a FEM3 megszokott műsorait. 


Türelmüket és megértésüket megköszönve,


Tisztelettel:


Vác Városi Kábeltelevízió Kft.; Digitalvac Kft.2016-09-06 00:00:00

Nevet és logót vált a FEM3 csatorna


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a FEM 3 televíziócsatorna neve 2016. szeptember 5-től a csatornatulajdonos (Andrew G. Vajna) döntése alapján PRIME-ra változik. Egyúttal megváltoznak a csatorna arculati elemei és logója is. 


Tisztelettel:


Vác Városi Kábeltelevízió Kft. 2016-08-31 00:00:00

 


Tájékoztató a TV2 és az RTL Klub műsordíjáról.


A TV2 és az RTL Klub – élve egy a közelmúltban kiadott jogszabály adta új lehetőséggel – 2016. július 1-től műsordíjat kíván szedni programjaiért. Mindkét csatorna közölte a szolgáltatókkal az árakat és feltételeket, mely szerint az egy háztartásra jutó műsordíj akár a 740 Ft-ot is elérheti a két kereskedelmi csatorna esetében. Társaságaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy az eddig példa nélkül állóan magas műsordíjat elfogadható szintre mérsékeljék annak érdekében, hogy az előfizetési díjak jelentős emelkedése elkerülhető legyen. 


Amennyiben ezek a tárgyalások legjobb szándékaink ellenére sem vezetnek eredményre, úgy kénytelenek leszünk a kábeltelevíziós csomagok díját a TV2 és az RTL Klub által kért díjak összegével megemelni. 


 


Tisztelettel:


DigitalVac Kábeltelevízió Kft.


Vác Városi Kábeltelevízió Kft.


 2016-08-15 00:00:00

Változások az analóg csatornakiosztásban.


Értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy 2016. szeptember 1-től a Vác Városi Kábeltelevízió Kft. analóg csatornakiosztása az alábbiak szerint változik:


-A CNN adása a jelzett időpontot követően csak digitális adásrendszerben lesz elérhető, az analóg kiosztásból kikerül.


-Az Eurosport 2 műsora az U50-es csatornáról (703,25 MHz) az U56-os csatornára (751,25 MHz) kerül át.


-Az RTL2 adása az U51-es csatornáról (711,25 MHz) az U41-es csatornára (631,25 MHz) kerül áthelyezésre. 


 


Köszönettel: Vác Városi Kábeltelevízió Kft.


 
A honlap üzemeltetőjének részletes adatai: itt!